Overig

Belangrijk: Bescherm je online bedrijfsgegevens

Beschermen bedrijfsgegevens

Bescherm je online bedrijfsgegevens goed, want dit bevat allemaal zeer belangrijke en privacy gevoelige informatie. Je kunt het jezelf niet veroorloven wanneer dit uitlekt. Je klantdata is heel erg belangrijk, maar ook je eigen bedrijfsgegevens, zoals financiële cijfers zijn niet voor andere ogen bedoeld. Denk hier dus niet te licht over en zorg ervoor dat deze op een goede wijze worden beschermd, zodat je je hier geen zorgen over hoeft te maken. Op een offline manier is het gemakkelijker om dit te beschermen. Je zorgt voor een goed alarm en goede sloten op de kasten waar al deze gegevens in te vinden zijn. Misschien beschik je ook wel over een kluis waarin je belangrijke zaken opslaat. Online werkt dit allemaal toch net weer even wat anders en moet je goed oppassen dat er geen hackers voorbij komen die er met jouw gegevens vandoor gaan. Het is niet altijd even makkelijk om je hier goed tegen te weren en helaas is het ook niet onoverkomelijk, maar belangrijk is wel dat je er zelf alles aan doet om het te voorkomen.

Wat moet je doen?

Het belangrijkste wat je moet doen is het gebruik maken van wachtwoorden. Gelukkig wordt er tegenwoordig vaak al een keuze gegeven om bestanden te beschermen middels een wachtwoord. Maak hiervoor gebruik van goede en sterke wachtwoorden die niet direct te raden zijn. Vaak wordt er door het apparaat zelf al een suggestie gegeven waarmee je de wachtwoorden kunt aanmaken. Gebruik ook zeker niet overal hetzelfde wachtwoord. Probeer juist overal weer een ander wachtwoord te gebruiken dat helemaal niet in verband staat met de gegevens die je probeert af te schermen. Is het een bestand waar wachtwoorden in staan bijvoorbeeld, geeft het dan geen wachtwoord in termen als ‘wachtwoord99’. Dit is voor hackers zeer gemakkelijk te raden.

Een firewall gebruiken voor virussen e.d.

Naast het gebruik maken van wachtwoorden is het verstandig om je gegevens te bewaren achter een firewall. Dit zorgt ervoor dat onnodige gasten niet terechtkomen bij jouw gegevens. Je kunt het vergelijken met een alarm die je voor een bedrijfspand gebruikt om indringers te kunnen weren. Er wordt continu een scan gedaan op virussen en malware, waardoor het online allemaal ‘schoon’ blijft en je online bedrijfsgegevens goed worden beschermd. Maak daarnaast ook gebruik van een veilig online netwerk waar iedereen op werkt, welke ook weer goed beveiligd is door bijvoorbeeld een firewall en / of een andere virusscanner. Indringers buiten houden is het belangrijkste wat je moet doen!

Ook voor jou

Comments are closed.

Meer in:Overig