Overig

Wat zijn jouw rechten bij de aanschaf van een nieuw pand?

Standbeeld justitie

Wanneer je toe bent aan een nieuwe locatie voor je bedrijf of zelfs al een bedrijfspand tegen het lijf bent gelopen, heb je te maken met verschillende juridische aspecten. Door voldoende kennis en inzicht te krijgen in deze rechten zorgt dit voor een goed verloop tijdens de aanschaf van een nieuw pand. Het geeft je inzicht in de belangrijkste rechten waar je als koper rekening mee moet houden. Vaak zijn er meerdere partijen betrokken waardoor het proces in het algemeen complexer wordt. Denk hierbij aan een advocaat bouwrecht, projectontwikkelaars, constructeurs, installateurs, beleggers, bouwers, architecten, particulieren, eigenaren, aannemers, beleggers, beheerders, zorginstellingen, overheden en woningcorporaties die elk hun eigen belangen voorop stellen. We zetten de belangrijkste rechten voor je op een rij.

Bouwrecht

Bovendien is bouwrecht ook een belangrijk onderdeel in de aanschaf van een pand. Bouwrecht omvat alles waarin je als ondernemer alle mogelijke risico’s wil beperken en je mogelijkheden wil verbreden. Alle rechten en plichten van een aannemer zijn hierin opgenomen. Zo weet je in hoeverre de aannemer aansprakelijk is, hoe het zit met meer- en minderwerk bij de bouw van een bedrijfspand en wat je moet doen als er verborgen gebreken blijken te zijn. Bij het bouwwerk komt veel bij kijken waarin vele partijen zijn betrokken. Er kan bijvoorbeeld schade optreden bij het (ver)bouwen van een pand. Een bouwrecht advocaat kan hierbij helpen door je te adviseren over jouw rechten op vergoedingen en hoe je het beste dit probleem kan oplossen. Vaak kunnen deze problemen vooraf voorkomen worden door een duidelijke overeenkomst op te stellen of de algemene voorwaarden te laten gelden.

Vastgoedrecht

Als je een nieuw pand aanschaft als nieuwe vestiging of ter vervanging van het oude pand, dan valt dit onder vastgoedrecht. Binnen het vastgoedrecht heb je te maken met verschillende regels en wetgeving. Burenrecht hoort bij vastgoedrecht en is een van jouw rechten bij de aanschaf van een nieuw pand. Het zijn de bevoegdheden en verplichtingen die horen bij buren die elkaar erven. Wanneer je een geschil hebt over naast elkaar gelegen percelen is het fijn om met een andere partij te overleggen. Er zal dan gekeken worden wie het recht heeft om van welk perceel gebruik te mogen maken, in samenwerking met een vastgoedrecht advocaat. Bovendien heb je ook huurrecht. Binnen het huurrecht vallen de rechten en plichten van een verhuurder als een huurder. In huurrecht staan aspecten zoals verschillende soorten huurovereenkomsten, beëindiging van de huur van een bedrijfsruimte, onderverhuren en hoe je kan optreden tegen overlast.

Ook voor jou

Comments are closed.

Meer in:Overig